Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

THỦ TỤC - GIẤY TỜ

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Tác giả Lượt xem
01 - Thủ tục xác nhận cho sinh viên vay vốn tín dụng 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 4987
02 - Thủ tục xác nhận là sinh viên (Sinh viên Khoa Đào tạo Từ xa và Trung tâm E-Learning) 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 1985
02 - Thủ tục xác nhận là sinh viên, học viên (Dành cho hệ chính quy) 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 4303
03 - Thủ tục cấp Giấy giới thiệu đăng ký xe máy 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 4292
04 - Thủ tục xác nhận sinh viên Đăng ký vé tháng xe Buýt 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 5260
05 - Sinh viên, học viên chưa có điểm hoặc đề nghị xem lại kết quả thi học phần 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 1857
06 - Thủ tục cấp lại chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An Ninh 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 7642
07 - Thủ tục cấp lại bản sao Chứng chỉ Giáo dục Thể chất 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 2165
08 - Thủ tục cấp lại Thẻ Bảo hiểm Y tế 01 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 2527
09 - Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp từ sổ gốc (Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp) 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 15316
09 - Thủ tục cấp lại bản sao bảng điểm (Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp) 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 10822
10 - Thủ tục xác minh văn bằng tốt nghiệp (Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp) 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 5108
11 - Thủ tục cấp lại Thẻ Sinh viên, Học viên 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 2287
12 - Thủ tục cấp bảng điểm (dành cho sinh viên đang theo học) 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 2040
13 - Thủ tục xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 3085
14 - Thủ tục Sinh viên, học viên xin thôi học 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 7865
15 - Thủ tục xin nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 55678
16 - Thủ tục xin trở lại học tập (Sau khi hết thời gian bảo lưu) 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 5787
17 - Thủ tục cấp Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 2400
18 - Chứng thực bản sao từ bản chính Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 1748
19 - Thủ tục thanh toán Bảo hiểm Thân thể 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 3802
20 - Mẫu 20 dành cho cán bộ giáo vụ gửi email đề nghị tới Bộ phận một cửa 02 Tháng 6 2014 Viết bởi Super User 2073