Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

05 - Sinh viên, học viên chưa có điểm hoặc đề nghị xem lại kết quả thi học phần

a) Hồ sơ, thủ tục

- Đơn trình bày (mẫu 05 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết)

- Thẻ sinh viên, học viên.

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa hoặc nộp thông qua cán bộ giáo vụ. Cán bộ giáo vụ có nhiệm vụ: tổng hợp danh sách, hồ sơ của sinh viên, học viên; chuyển Bộ phận một cửa; nhận và trả kết quả cho sinh viên, học viên.

-    Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ đến Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng để giải quyết.

-    Bộ phận một cửa nhận hồ sơ đã giải quyết tại Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, chuyển Phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

c) Thời gian

-    Thời gian nộp đơn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ khi công bố điểm thi.

-    Trả kết quả tại Bộ phận một cửa chậm  nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

-    Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng trả kết quả cho Bộ phận một cửa chậm nhất là 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Attachments:
Download this file (Mau_05_Kiem_tra_diem.doc)Mẫu Đơn đề nghị[kiểm tra điểm thi]33 kB