Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

06 - Thủ tục cấp lại chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An Ninh

a) Hồ sơ, thủ tục

-   Thẻ sinh viên bản gốc và bản phô tô.

-  Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An Ninh (mẫu 06 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết)

-  Chuẩn bị 2 ảnh thẻ 3x4 - Yêu cầu mặc đồng phục theo quy định.

b) Quy trình

-  Sinh viên, học viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc nộp thông qua cán bộ giáo vụ. Cán bộ giáo vụ có nhiệm vụ: tổng hợp danh sách, hồ sơ của sinh viên, học viên; chuyển Bộ phận một cửa; nhận và trả kết quả cho sinh viên, học viên.

-  Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ đến Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An ninh

-  Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An ninh tổ chức kiểm tra phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Hà Nội 2 giải quyết.

-  Bộ phận một cửa nhận hồ sơ đã giải quyết tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An ninh.

-  Trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

c) Thời gian giải quyết

-  Trả kết quả tại Bộ phận một cửa chậm nhất là 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ  hồ sơ hợp lệ.

-  Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An ninh trả kết quả cho Bộ phận một cửa chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Attachments:
Download this file (Mau_06_Don_xin_cap_Lai_chungchi_GDQP.doc)Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ giáo dục quốc phòng[Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ giáo dục quốc phòng]33 kB