Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

07 - Thủ tục cấp lại bản sao Chứng chỉ Giáo dục Thể chất

a) Hồ sơ, thủ tục

-   Thẻ sinh viên bản gốc và bản phô tô.

-   Đơn xin cấp lại bản sao Chứng chỉ Giáo dục Thể chất (mẫu 07 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết).

b) Quy trình

-   Sinh viên, học viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc nộp thông qua cán bộ giáo vụ. Cán bộ giáo vụ có nhiệm vụ: tổng hợp danh sách, hồ sơ của sinh viên, học viên; chuyển Bộ phận một cửa; nhận và trả kết quả cho sinh viên, học viên.

-   Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ đến Phòng Quản lý Đào tạo (QLĐT) giải quyết.

-    Bộ phận một cửa nhận hồ sơ đã giải quyết tại Phòng QLĐT, chuyển Phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

c) Thời gian giải quyết

-   Trả kết quả tại Bộ phận một cửa chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ  hồ sơ hợp lệ.

-   Phòng QLĐT giải quyết in chứng chỉ, trả cho Bộ phận một cửa chậm nhất là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Attachments:
Download this file (Mau_07_Don_xin_cap_ban_sao_Chung_chi_GDTC.doc)Mẫu đơn xin cấp lại bản sao chứng chỉ Giáo dục Thể chất[Mẫu đơn xin cấp lại bản sao chứng chỉ Giáo dục Thể chất]32 kB