Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

08 - Thủ tục cấp lại Thẻ Bảo hiểm Y tế

          a) Thủ tục, hồ sơ:

-    Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Đơn xin cấp lại Thẻ Bảo hiểm Y tế (mẫu 08 tại Bộ phận một cửa hoặc lấy từ website hotrosinhvien.hou.edu.vn mục Bộ phận một cửa).

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc nộp thông qua cán bộ giáo vụ. Cán bộ giáo vụ có nhiệm vụ: tổng hợp danh sách, hồ sơ của sinh viên, học viên; chuyển Bộ phận một cửa; nhận và trả kết quả cho sinh viên, học viên.

-    Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra, bàn giao hồ sơ đến cán bộ phụ trách Trạm Y tế.

-    Cán bộ phụ trách Trạm Y tế kiểm tra, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Quận Hai Bà Trưng xử lý.

-    Bộ phận một cửa nhận hồ sơ đã giải quyết từ cán bộ phụ trách Trạm Y tế.

-    Trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

c) Thời gian

-    Trả kết quả tại Bộ phận một cửa chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ  hồ sơ hợp lệ.

-    Cán bộ phụ trách Trạm Y tế trả kết quả cho Bộ phận một cửa chậm nhất là 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Attachments:
Download this file (Mau_08_Don_xin_cap_Lai_The_BHYT.doc)Mẫu đơn xin cấp lại Thẻ bảo hiểm y tế[Mẫu đơn xin cấp lại Thẻ bảo hiểm y tế]32 kB