Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

09 - Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp từ sổ gốc (Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp)

          a) Hồ sơ, thủ tục

-    Giấy chứng minh nhân dân.

-    05 ảnh 3x4.

-  Đơn xin cấp Bản sao Bằng tốt nghiệp (mẫu 09 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết).

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên đã tốt nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

-    Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ đến Phòng Quản lý Đào tạo (QLĐT) giải quyết.

-    Bộ phận một cửa nhận hồ sơ đã giải quyết tại Phòng QLĐT, chuyển Phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

c) Thời gian

-    Trả kết quả cho sinh viên, học viên tại Bộ phận một cửa chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ  hồ sơ hợp lệ.

-    Phòng QLĐT giải quyết, ký xác nhận, trả kết quả cho Bộ phận một cửa chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 Nếu nhận bằng hình thức ủy quyền phần hồ sơ, thủ tục cần bổ sung như sau:

 + Giấy ủy quyền (theo mẫu 18 của Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết) có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác (hoặc chính quyền nơi cư trú) của người ủy quyền, chứng minh nhân dân của người ủy quyền và người được ủy quyền.

 

Attachments:
Download this file (Mau_09_Don_xin_cap_Lai_bang_diem.doc)Đơn xin cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp[Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp]37 kB
Download this file (Mau_18_Giay_uy_quyen_nhan_bang_TN.doc)Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp[Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp]34 kB