Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

10 - Thủ tục xác minh văn bằng tốt nghiệp (Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp)

          a) Hồ sơ, thủ tục

-   Đối với cá nhân: Đơn xin xác minh văn bằng (mẫu 10 tại Bộ phận một cửa hoặc lấy từ website hotrosinhvien.hou.edu.vn mục Bộ phận một cửa) và văn bằng hoặc bản photo văn bằng.

-   Đối với tổ chức: Bảng thống kê số lượng văn bằng đề nghị xác minh gồm các thông tin: Số thứ tự, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Năm tốt nghiệp, Hệ đào tạo và văn bằng hoặc bản photo văn bằng của từng cá nhân.

b) Quy trình

-    Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

-    Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra, chuyển Phòng Quản lý Đào tạo giải quyết.

-    Bộ phận một cửa nhận hồ sơ đã giải quyết tại Phòng QLĐT, chuyển Phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Trả kết quả tại Bộ phận một cửa (riêng đối với các Tổ chức, cơ quan nhà nước: có thể trả hồ sơ theo đường công văn).

c) Thời gian giải quyết

-   Trả kết quả tại Bộ phận một cửa chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ  hồ sơ hợp lệ.

-   Phòng QLĐT giải quyết, ký xác nhận chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Attachments:
Download this file (Mau_10_Don_xin_xac_minh_van_Bang.doc)Mẫu đơn đề nghị xác minh văn bằng tốt nghiệp[Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp]32 kB