Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

11 - Thủ tục cấp lại Thẻ Sinh viên, Học viên

           a) Hồ sơ, thủ tục

-    Đơn xin cấp lại Thẻ Sinh viên, Học viên (mẫu 11 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết)

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên nộp hồ sơ cho cán bộ giáo vụ tại Khoa, Trung tâm.

-    Cán bộ giáo vụ tập hợp danh sách gửi Trung tâm Thông tin Thư viện (TT-TV) để giải quyết.

-    Cán bộ giáo vụ nhận thẻ từ Trung tâm TT-TV để trả cho sinh viên, học viên.

c) Thời gian giải quyết

-    Trả kết quả cho sinh viên, học viên chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ  hồ sơ hợp lệ.

-    Trung tâm TT-TV giải quyết in thẻ chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Attachments:
Download this file (Mau_11_Don_xin_cap_Lai_The_SV.doc)Mẫu đơn xin cấp lại Thẻ sinh viên, học viên[Mẫu đơn xin cấp lại Thẻ sinh viên, học viên]28 kB