Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

19 - Thủ tục thanh toán Bảo hiểm Thân thể

          a) Thủ tục, hồ sơ

-    Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-    Giấy nhập viện, giấy ra viện, biên lai thu tiền phẫu thuật hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương

b) Quy trình

-    Sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ phụ trách Trạm Y tế.

-    Cán bộ phụ trách Trạm Y tế kiểm tra, phối hợp với các đơn vị tham gia bảo hiểm thân thể xử lý.

-    Trả kết quả cho sinh viên tại Trạm Y tế.

c) Thời gian

Trả kết quả cho sinh viên chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ  hồ sơ hợp lệ.

-----------------------------------------------------

Để thuận tiện, sinh viên có thể gọi điện trước tới Trạm Y tế theo số điện thoại: 043.6231693 gặp cô Hoa để được tư vấn.