Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

12 - Thủ tục cấp bảng điểm (dành cho sinh viên đang theo học)

a) Hồ sơ, thủ tục

-    Sinh viên, học viên làm đơn xin cấp bảng điểm (mẫu 12 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết).

-    Thẻ sinh viên, học viên

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên nộp đơn cho cán bộ giáo vụ phụ trách tại Khoa, Trung tâm.

-    Cán bộ giáo vụ kiểm tra hồ sơ, vào sổ, hẹn ngày trả.

-    Cán bộ giáo vụ trình lãnh đạo đơn vị ký, chuyển hồ sơ đến phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Cán bộ giáo vụ trả hồ sơ cho sinh viên, học viên.

c) Thời gian giải quyết

Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định trên.

Attachments:
Download this file (Mau_12_Don_xin_cap_bang_diem.doc)Mẫu đơn xin cấp bảng điểm[Dành cho sinh viên đang theo học]33 kB