Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

13 - Thủ tục xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo

a) Hồ sơ, thủ tục

-    Sinh viên làm đơn xin cấp chứng nhận hoàn thành chương trình (mẫu 13 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết).

-   Bản Phô-tô chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) và chứng chỉ Giáo dục Thể chất (GDTC) đối với sinh viên hệ chính quy.

-    Bảng điểm do cán bộ giáo vụ in, có xác nhận của lãnh đạo Khoa, Trung tâm.

-    Thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

b) Quy trình

-    Sinh viên nộp đơn cho cán bộ giáo vụ phụ trách tại Khoa, Trung tâm.

-    Cán bộ giáo vụ kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo đơn vị ký.

-    Cán bộ giáo vụ chuyển hồ sơ đến phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Cán bộ giáo vụ trả hồ sơ cho sinh viên.

c) Thời gian giải quyết

Chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định trên.

Attachments:
Download this file (Mau_13_Don_denghi_Xac_nhan_hoanthanh_chuongtrinh_daotao.doc)Mẫu đơn xin xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo[Mẫu đơn xin xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo]34 kB