Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

15 - Thủ tục xin nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập

a) Hồ sơ, thủ tục

-  Đơn xin Bảo lưu kết quả học tập (mẫu 15 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết) có xác nhận của gia đình và lãnh đạo Khoa, Trung tâm chủ quản.

-    Hồ sơ minh chứng lí do xin nghỉ học tương ứng với từng trường hợp

+ Trường hợp đi nghĩa vụ quân sự: Có quyết định điều động.

+ Trường hợp đau ốm: Có hồ sơ bệnh án tuyến huyện trở lên.

+ Trường hợp vì nhu cầu cá nhân: Điều kiện sinh viên, học viên phải học ít nhất một học kỳ, kèm theo bảng điểm các học kỳ kể từ đầu khóa học đến thời điểm viết đơn xin nghỉ học có xác nhận của lãnh đạo Khoa, Trung tâm.

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên nộp hồ sơ cho cán bộ giáo vụ.

-    Cán bộ giáo vụ có nhiệm vụ tổng hợp danh sách, hồ sơ chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính (KHTC) tính mức đền bù kinh phí đào tạo.

-    Phòng KHTC tính mức đền bù kinh phí đào tạo và chuyển lại danh sách và mức đền bù kinh phí cho cán bộ giáo vụ.

-   Cán bộ giáo vụ chuyển phòng Quản lý Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, soạn quyết định trình Viện trưởng phê duyệt.

-    Cán bộ giáo vụ thực hiện việc bồi thường kinh phí đào tạo, trả Quyết định thôi học cho sinh viên, học viên.

 c) Thời gian giải quyết

-    Cán bộ giáo vụ trả kết quả cho sinh viên, học viên chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

-    Phòng KHTC tính mức đền bù kinh phí đào tạo và trả danh sách cho cán bộ giáo vụ chậm nhất là 05 ngày làm việc.

-    Phòng QLĐT hoàn chỉnh hồ sơ trình Viện trưởng phê duyệt chậm nhất là 03 ngày làm việc.

Attachments:
Download this file (Mau_15_Don_xin_bao_luu_01_nam.doc)Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập[Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập]42 kB