Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

16 - Thủ tục xin trở lại học tập (Sau khi hết thời gian bảo lưu)

a) Hồ sơ, thủ tục

-  Đơn xin trở lại học tập (mẫu 16 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết)

-  Quyết định nghỉ học tạm thời của sinh viên, học viên.

-  Đối với sinh viên, học viên  xin nghỉ học tạm thời vì lý do sức khỏe phải có Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (bệnh viện cấp huyện trở lên) về việc đảm bảo sức khỏe trở lại học tập.

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên nộp hồ sơ xin vào học trước 02 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ mới cho cán bộ giáo vụ.

-  Cán bộ giáo vụ báo cáo lãnh đạo Khoa, Trung tâm.

-  Cán bộ giáo vụ chuyển phòng Quản lý Đào tạo kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, vào sổ, soạn quyết định trình Viện trưởng phê duyệt.

-  Cán bộ giáo vụ nhận hồ sơ đã giải quyết tại Phòng Quản lý Đào tạo.

-  Cán bộ giáo vụ trả hồ sơ cho sinh viên, học viên.

 c) Thời gian giải quyết

-  Cán bộ giáo vụ trả hồ sơ cho sinh viên, học viên chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Phòng QLĐT hoàn chỉnh hồ sơ trình Viện trưởng phê duyệt chậm nhất là 05 ngày làm việc.

Attachments:
Download this file (Mau_16_Don_tiep_tuc_tro_lai_hoc_tap.doc)Mẫu đơn xin trở lại tiếp tục học tập[Sau khi hết thời gian bảo lưu]35 kB