Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

17 - Thủ tục cấp Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

a) Hồ sơ, thủ tục

- Giấy giới thiệu theo mẫu (mẫu 17 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết).

- Thẻ sinh viên.

b) Quy trình

-    Sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ giáo vụ phụ trách tại Khoa, Trung tâm.

-    Cán bộ giáo vụ kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo đơn vị ký.

-    Cán bộ giáo vụ chuyển hồ sơ đến phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Cán bộ giáo vụ trả hồ sơ cho sinh viên.

c)  Thời gian giải quyết

Chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định trên.

Attachments:
Download this file (Mau_17_Giay_gioi_thieu_thuc_tap.doc)Mẫu đơn xin cấp giấy giới thiệu thực tập[Mẫu đơn xin cấp giấy giới thiệu thực tập]34 kB