Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

02 - Thủ tục xác nhận là sinh viên (Sinh viên Khoa Đào tạo Từ xa và Trung tâm E-Learning)

a) Hồ sơ, thủ tục

- Giấy xác nhận sinh viên, học viên (mẫu 02 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết).

- Thẻ sinh viên, học viên.

b) Quy trình

-    Sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ giáo vụ phụ trách tại Khoa, Trung tâm.

-    Cán bộ giáo vụ kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo đơn vị ký.

-    Cán bộ giáo vụ chuyển hồ sơ đến phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Cán bộ giáo vụ trả hồ sơ cho sinh viên.

c) Thời gian giải quyết

Chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định trên.

Attachments:
Download this file (Mau_02_Giay_xac_nhan_SV_Tuxa_Elearning.doc)Mẫu đơn xin xác nhận sinh viên[Dành cho SV Khoa Đào tạo Từ xa và TT E-Learning]37 kB