Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

20 - Mẫu 20 dành cho cán bộ giáo vụ gửi email đề nghị tới Bộ phận một cửa

Đối với các yêu cầu của sinh viên, học viên:
1. Xác nhận là sinh viên

2. Xác nhận vay vốn

3. Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Cán bộ giáo vụ có thể gửi danh sách (theo mẫu 20 đính kèm cuối bài viết) tới Bộ phận một cửa theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và nhận lịch hẹn qua phản hồi email. 

Bộ phận một cửa chỉ chấp nhận danh sách được gửi bởi email đã được cán bộ giáo vụ đăng ký cố định có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

Attachments:
Download this file (Mau_20_Canbo_Giaovu_DangKy_qua_Email_Update30_6.xls)Mẫu 20 dành cho cán bộ giáo vụ đăng ký qua Email[Update ngày 30 tháng 6]36 kB