Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mẫu đăng ký đồng phục thể thao sinh viên năm học 2014-2015

Cán bộ giáo vụ và các lớp sinh viên download mẫu đính kèm cuối bài viết để thực hiện việc đăng ký đồng phục thể thao sinh viên năm học 2014-2015.

Attachments:
Download this file (MauDangKy_QuanaoThethao.xls)Mẫu đăng ký đồng phục thể thao sinh viên [Năm học 2014 - 2015]52 kB

Công tác BHYT năm học 2014-2015

 

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/2006/CT-TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học; thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/03/2007 hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học; Luật bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo nội dung triển khai BHYT năm học 2014 – 2015. Các thầy/cô cán bộ được giao nhiệm vụ tại các đơn vị download thông báo và danh sách ở cuối bài viết.

Chi tiết...