Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Công tác BHYT năm học 2014-2015

 

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/2006/CT-TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học; thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/03/2007 hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học; Luật bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo nội dung triển khai BHYT năm học 2014 – 2015. Các thầy/cô cán bộ được giao nhiệm vụ tại các đơn vị download thông báo và danh sách ở cuối bài viết.