Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2017

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới – Hội nhập”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII diễn ra vào thời điểm tuổi trẻ Thủ đô và cả nước đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ V...

 Đại hội là diễn đàn quan trọng của Đoàn viên thanh niên Viện Đại học Mở Hà Nội; tập trung đánh giá thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2011-2014, khẳng định những kết quả đạt được, nhìn nhận và kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu phương hướng hoạt động, công tác trong nhiệm kỳ 2014-2017, tiếp tục hoạt động hiệu quả theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, phong trào do Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức, phát động và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác tập hợp, quản lí, giáo dục ĐVTN trong thời kỳ mới, phát huy được sức mạnh, trí tuệ của tuổi trẻ Viện Đại học Mở Hà Nội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2017 với sự tham gia của 194 đại biểu chính thức là các đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên của Nhà trường sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội - Số 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội với lịch làm việc cụ thể như sau:

- Phiên thứ nhất: 14h00 ngày 13/11/2014 (Thứ Năm)

- Phiên thứ hai: 8h00 ngày 14/11/2014 (Thứ Sáu)