Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2015, Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 16 ngành, chuyên ngành với các thông tin cụ thể như sau...

 

 

  

Nguồn: http://tuyensinh.hou.edu.vn/