Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ĐỘI VĂN NGHỆ SINH VIÊN thông báo tuyển thành viên...

Đội văn nghệ sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội trực thuộc Đoàn Thanh niên Nhà trường bao gồm các đoàn viên, sinh viên có đam mê nghệ thuật muốn được giao lưu, rèn luyện và cống hiến cho công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Để kịp thời bổ sung lực lượng cho những hoạt động trong thời gian sắp tới, Đội văn nghệ tổ chức đăng ký và tuyển chọn thành viên...

 Chi tiết xem tại poster:

 

(Nguồn: Đoàn Thanh niên)