Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU "20 NĂM CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN"

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội (15/12/1995 – 15/12/2015); được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu; BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên xây dựng cuốn kỷ yếu: “20 năm công tác Đoàn và phong trào sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội.