Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các em học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Tỉnh Hà Giang

Để giúp đỡ gia đình và các em học sinh trên địa bàn Tỉnh Hà Giang khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và có điều kiện đến trường, BCH Công Đoàn và BCH Đoàn Thanh niên Viện Đại học Mở Hà Nội kêu gọi các cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên tích cực tham gia ủng hộ với tinh thần cao nhất...