Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội

Confessions of a Shopaholic

CENTER FOR STUDENTS SUPPORT AND SERVICES

+ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN +

+ Hướng dẫn đăng ký dự thi Đại học hệ chính quy năm 2014    + Những điều cần biết khi đăng ký thi tuyển vào Viện Đại học Mở Hà Nội    + Thông báo về việc chi trả cho đối tượng được hưởng chế độ chính sách    + Công ty Cổ phần Sách Nhân dân tuyển nhân viên ngành thiết kế đồ họa    + Liên hoan Văn nghệ sinh viên, học viên Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2014    + TNS VIỆT NAM CẦN TUYỂN 200 CỘNG TÁC VIÊN   

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2012

Email In PDF.

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện Kế hoạch số 455/KH-UBATGTQG ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2012 như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

2. Ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên góp phần thực hiện hiệu quả Năm an toàn giao thông năm 2012.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (33KH.doc)33KH.doc
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 14:39 )  
You are here: Home Tuyển sinh Đại học Chính quy Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2012